21 เมษายน 2562 ไฟป่าแม่ฮ่องสอนยังคงมีอยู่ พบมีการลอบเผาป่าในหลายพื้นที่ พบจุดฮอทสปอต 23 จุด

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/75651

หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่ผ่านมา ทางสถานีควบคุมไฟป่า ฯ ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่สถานีฯ เฝ้าระวังสำรวจสถานการณ์ไฟป่า หอดูไฟ (กองมู) และจัดชุดเจ้าหน้าที่สถานีฯ ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าพิษณุโลกและนครราชสีมาออกลาดตระเวนสำรวจสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียง ต่อมาเจ้าหน้าที่สถานีฯ ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าพิษณุโลกและนครราชสีมา ดับไฟป่า จำนวน 2 ครั้ง 10 ไร่ ครั้งที่ 1 บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้บ้านแม่จ๋าน้อย ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบโดยรับแจ้งทางโทรศัพท์ พิกัด 47Q 0394167 UTM 2115180 เริ่มดับ 18.50 น. พื้นที่เสียหาย 3 ไร่ ดับเสร็จ 19.40 น.พื้นที่เสียหาย 6 ไร่ สาเหตุหาของป่า ชนิดป่าเต็งรัง ในเขตป่าอนุรักษ์ และ ครั้งที่ 2 บริเวณทิศตะวันตกบ้านทุ่งกองมู ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบโดยรับแจ้งทางโทรศัพท์ พิกัด 47Q 0389615 UTM 2136939 เริ่มดับ 21.20 น. พื้นที่เสียหาย 3 ไร่ ดับเสร็จ 21.50 น.พื้นที่เสียหาย 4 ไร่ สาเหตุหาของป่า ชนิดป่าเต็งรัง ในเขตป่าสงวนรักษาการผอ.ส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า หน.ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครราชสีมา , หน.ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าพิษณุโลก , หน.ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่ากาญจนบุรี หน.ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าตาก ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่านครราชสีมาและพิษณุโลก ณ สถานีควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน อย่างไรก็ตาม พบว่า สถานการณ์ไฟป่าถึงแม้ว่าจะมีจุดฮอทสปอต ลดลงแต่ก็พบว่า ยังคงมีการลอบเผาป่า ส่วนใหญ่ติดทางหลวงใกล้หมู่บ้าน บ่อยครั้ง ซึ่งบางจุด ดาวเทียมไม่สามารถตรวจจับได้เนื่องจากเป็นจุดขนาดเล็ก และเจ้าหน้าที่ตรวจพบจากการลาดตระเวน และการรับแจ้งเหตุจากประชาชนในพื้นที่